jueves, 16 de abril de 2009

A Casa KaufmannA Casa Kaufmann (Falling Water House) ou Casa da Fervenza

Frank Lloyd Wright (1869 - 1959)
Casa particular Organicismo (Arquitectura Orgánica) 1936-39
Bear Run, Pennsilvania. EEUU


Descrición e análise
:

Tradición construtiva da escola de Chicago,
centrada máis nos edificios colectivos (rañaceos) que nos privados.
Frank Lloyd Wright, individualista e independente, elabora diversos planos de vivendas unifamiliares integradas na Natureza.
O concepto orgánico da arquitectura de Wright reflíctese nunha verdadeira arquitectura de expansión centrífuga, onde os espazos xéranse de dentro a fóra, a Falling Water House (casa da fervenza) é un magnífico exemplo.
Na Casa da Fervenza, Wright culmina a procura para conseguir a máxima liberdade:
*A harmonía co entorno.
*Os custos de edificación moi elevados. *O arquitecto usa materiais dos arredores -madeira, ladrillo, rochas- maior unidade entre o edificio e o bosque do entorno. *Preocupación por facer habitable o interior, estuda a psicoloxía humana. *A utilización de grandes fiestras elimina a separación entre as habitacións e as terrazas. *Wright recibe o encargo de facer esta obra en 1935 por Edgar Kaufmann, director dunha gran empresa comercial de Pittsburg. *O lugar escollido foi Bear Run, unha paisaxe rochosa rodeada dunha fraga.

Estrutura do edificio:

*A casa consta de tres plantas graduadas, cunha composición horizontal e complexa.
*Na inferior hai unha gran sala de estar, a base da cheminea, unha gran terraza de formigón por riba da fervenza.
*No piso superior hai unha segunda terraza cuxo eixo forma un ángulo de 90° coa inferior, e sobresae sobre a inferior.
*O eixo vertical queda definido pola cheminea, de pedra rústica, que sobresae por riba da cuberta.
*O edificio medra de dentro a fóra e pódese modificar.
*A arquitectura orgánica non se concibe como unha obra pechada, se non como unha obra viva que pode cambiar.
*Para Wright non hai problema de fiestras e de paredes porque nega o volume e só se ocupa dos espazos.
*A Falling Water House fai desaparecer calquera vestixio de planta regular.
*A liberdade de planta de cada piso é absoluta, e deséñase en función das necesidades individuais.

Problemas de construción:

*A Falling Water House é, un prodixio de aventura técnica.
*Aproveita ao máximo as innovacións que permiten os novos materiais.
*No momento de ter que retirar as estadas de madeira que sostiñan o encofrado da gran terraza, houbo protestas por parte dos sindicados de obreiros, que tiñan medo de que se viñese abaixo. Tívose que recorrer a unha comisión técnica para que verificase a obra e autorizase retirar as estadas.

1 comentario: