jueves, 15 de enero de 2009

A muller en ExiptoNingunha sociedade valorou ou valora tanto á muller como o facían os antigos exipcios.
A muller era nomeada como Nebt-Het, que literalmente significa A Dourada (co significado de grandeza, nobreza) Señora da Casa. Non hai nin unha soa referencia ao home como "o señor da casa."
Os aspectos e atributos máis importantes de Deus estaban personificados nas mulleres. Netert, Ma-at, personifican o principio da orde cósmica. Elas manteñen o equilibrio, a orde e a harmonía do universo. A súa forza cósmica é a fonte sen a que outros "neteru" (deuses e deusas) non serían nada.
E aí están Auset (Isis), Mut, Sekhmet, Nebt-Het (Nephthys), Het-Heru (Hathor), Seshat e outras moitas mulleres "neteru", que personifican os grandes aspectos do Único Deus do Universo.
As mulleres personificaban os aspectos e atributos máis importantes do Único Deus.
Desde que as mulleres eran as herdeiras legais do trono, xogaron un importante papel nos asuntos de estado, actuando como un rei con todo o poder. As Raíñas de Exipto ás veces ostentaban excepcionais influencias, como conselleiras dos Faraóns. Algunhas raíñas gobernaron Exipto durante longas épocas. Hatshepsut, en particular, é un bo exemplo de muller Faraón.
As mulleres podían ter unha posición no templo. Eran sacerdotisas do "neteru". Moitas delas alcanzaron a posición de "mulleres sacras". Algunhas desas "mulleres sacras" (similar aos nosos santos) tiñan o seu especial santuario.
Hai rexistros que sinalan que na IV e V Dinastía, houbo mulleres médicas. Unha muller (Doutora Peseshet) ostentaba o título de "Señora Directora das Damas Médicas".
O oficio de escriba non estaba limitado aos homes; algunhas mulleres tamén eran coñecidas por ter ese título.
As mulleres gozaban de todos os dereitos relativos á propiedade, e o seu status legal permitíanlles comprar, vender e emprender accións legais.
O historiador Diodoro escribiu, que parte do acordo para contraer matrimonio era, que a esposa tería o control sobre o seu esposo, e que non podía pór ningunha obxección aos seus mandatos. Diodoro afirma que se daban as seguintes instrucións:

Non controles á túa muller na súa casa,
Cando sabes que é eficiente;
Non lle digas: Onde está? Ou tráeo!
Porque ela púxoo no lugar correcto.
Obsérvaa en silencio,
Entón recoñecerás a súa habilidade:
Esa felicidade que sentes cando colles a súa man,
Hai moitos que non saben o que é.

Características da escultura exipcia

As características principais mantéñense sen cambios importantes ao longo de todos os Imperios, aínda que se poden observar pequenas variacións:

=>Manteñen un carácter de rixidez, hieratismo, son moi estáticas. Isto é un xeito de transmitir a permanencia (queren manter ou fixar a vida). Cando hai representado un episodio son escenas relacionadas coa transitoriedad. Isto vese nas esculturas dos servidores, os nobres e abrigo do faraón, moi hierático.

=>Na escultura de vulto redondo evítanse todo tipo de saíntes para evitar o risco de roturas.

=>Todas obedecen o principio ou a lei da frontalidad, son esculturas moi frontais, moi simétricas.

=>Hai unha gran geometrización, a estatua articúlase con planos horizontais e verticais, de forma octogonal.

=>Os materiais máis normais son o granito, o basalto e a calcaria. Tamén se utilizaba a madeira ou, se son pequenas, outros materiais nobres, como o marfil.

=>Especialmente as de madeira e as de calcaria adoitábanse policromar e poden levar materiais incrustados, coma os ollos, para dar maior vida á escultura.

=>O tamaño é variable, hai algunhas grandes, outras de tamaño natural e outras pequenas, pero si se busca unha certa proporción, nunca hai membros que desentonen, ata nas estatuas colosais.

=>Realismo, aínda que vai cara ao idealismo en moitas ocasións. Son retratos moi veraces de animais e do faraón, aínda que no seu caso adóitanse evitar os defectos.

=>Actitude de calma e equilibrio. Isto tamén está relacionado co hieratismo e levaríanos a unha certa monotonía

=>Poden estar decorados con xeroglíficos, abrigo nas vestiduras ou na base sobre a que se apoian, o que en moitas ocasións permite identificar á figura.

=>Os relevos adoitan ser baixorreleves, que adoitan estar sempre policromados. Van ter unha maior mobilidade que as estatuas, aínda que cun movemento ríxido, un tanto convencional. Estes relevos réxense pola lei da máxima claridade: podemos ver a figura en relevo coma se se vise desde distintos punto de vista (ollos e torso de fronte, resto do corpo de perfil).

=>A escultura de vulto pódese dividir en tres grupos: escultura do faraón, escultura cortesá e escultura popular. Entre as dúas primeiras as diferenzas son mínimas, pero a popular si é moi diferente.
No hay comentarios:

Publicar un comentario